Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lerum kn, ALMEKÄRR 3:346 M.FL. HILLEFORS GRYNKVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_4863.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HILLEFORS GRYNKVARN (akt.)
Västra Götaland
Lerum

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

ALMEKÄRR 3:346

HUNSTUGAN 1:109

Historik

Hillefors grynkvarn är belägen invid Säveåns norra strand i Stenkullen. Anläggningen omfattar en grynkvarn, där man tillverkat havregryn, träränna och turbinhus, en fd såg och en benstamp. Kvarnverksamheten har bedrivits sedan 1800-talets slut men de nuvarande byggnaderna stammar i huvudsak från 1913 då verksamheten återuppfördes efter en brand. Själva kvarnbyggnaden är utformad i tegel medan ränna, såg och benstamp är byggda i trä.
Säveån har ett slingrande lopp. På sina ställen flyter den lugnt i breda fåror och på andra håll smalnar den och bildar forsar. Flera partier i ådalgången utnyttjades för slåtter och bete. Där ån smalnar...

Läs mer i eget fönster

Anläggningen, med grynkvarnen från 1910-11, ligger precis intill Säveån i Lerum. Grynkvarnen är byggnadsminne sedan 1990.

I anslutning till tegelbyggnaden finns en sågbyggnad, en benstampsbyggnad, en turbinränna och ett turbinhus av trä. Dessa härrör från tiden före bränderna 1905 och 1909. Benstampens verksamhet lades ner under 1930-talet då hemmaslakten upphörde. Sågen lades ner i mitten av 1960-talet och framställningen av ”Hillefors Ångpreparerade Havregryn” upphörde i slutet av 1980-talet. Övriga kvarvarande byggnader är magasin (1913-1914), garage (1923), bostadshus (1877-1899), hönshus, stall, vedbod och dammbyggnad (1923).
...

Läs mer i eget fönster