Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, HUDDUNGEBY 3:19 ANDERS OLSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANDERS OLSGÅRDEN (akt.)
Uppsala
Heby

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HUDDUNGEBY 3:19

Historik

I radbyn Huddungeby finns idag åtta gårdar. Byn, som vid storskiftet 1773 bestod av 18 gårdar, eldhärjades 1834 men återuppbyggdes och fick då en ovanlig planmässig och stilmässigt homogenitet som i stor utsträckning bevarats. Manbyggnaderna utmärker sig i storlek och påkostade utformning med herrgårdsarkitektur som förebild.
Anders Olsgårdens mangårdsbyggnad är uppförd av timmer i två våningar och har fem fönsteraxlar samt brutet plåtklätt tak. Huvudfasaden pryds av en mindre frontespis. Huset är opanelat utom på nordfasaden, som är locklistpanelad, och rödfärgat. På södra skorstensstocken finns årtalet 1835. Förstugukvisten är av ...

Läs mer i eget fönster