Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Köping kn, GYLFE 1 KÖPINGS PROSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÖPINGS PROSTGÅRD (akt.)
Västmanland
Köping

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

GYLFE 1

Historik

Gården, som troligen redan i början av 1600-talet blev kyrkoherdeboställe, bevarar flera ålderdomliga timmerbyggnader, de flesta från 1700-talet. Manbyggnaden fick sitt nuvarande utseende 1794 genom tillbyggnad av ett äldre envåningshus. Den är uppförd i två våningar under brutet tak med valmat övre fall samt locklistpanelad. Vidare finns en f.d. tiondebod, en f.d. drängstuga, ett f.d. magasin med stall samt ett f.d. brygghus med drängkammare, alla uppförda i en och en halv våning och opanelade utom drängstugeflygeln, som är locklistpanelad. Under tiondeboden finns en medeltida källare. Samtliga byggnader är rödfärgade och har tegel...

Läs mer i eget fönster