Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlshamn kn, FROARP 14:1 M.FL. FROARPS VATTENVERK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FROARPS VATTENVERK (akt.)
Blekinge
Karlshamn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenverk

FROARP 14:1

FROARP 14:7

Historik

Under senare delen av 1800-talet hade Karlshamns stad stora problem med sin färskvattensförsörjning. Dricksvatten och vatten till matlagning fick hämtas i det fåtal brunnar som fanns inom stadens gränser eller i källor utanför staden. Visserligen fanns på torget en allmän brunn, försedd med pumpanordning, men vattenkvalitén var usel, liksom i de övriga brunnarna i staden.
1887 gjordes den första stora utredningen angående anläggandet av nya vatten- och kloakledningar i staden. Utredningen, som gjordes av dåvarande stadsingenjören Nils Börring, resulterade i ett beslut att uppföra ett vattenledningsverk vid Långsjön på mark tillhöra...

Läs mer i eget fönster