Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, KYRKBERGET 3 DOMKAPITELHUSET (KONSISTORIEHUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning

557-0233.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOMKAPITELHUSET (KONSISTORIEHUSET) (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Domkapitel

Religionsutövning - Domkapitel

KYRKBERGET 3

Historik

Man tror att byggnaden uppfördes under 1480-talet. Den användes först som katedralskola och senare som trivialskola fram till 1850. År 1667 genomfördes en ombyggnation för konsistoriets behov. En grundlig ombyggnad skedde också 1768. Från mitten av 1800-talet övertogs byggnaden av Domkapitlet. En omfattande ombyggnad genomfördes 1866, då bland annat murarna färgades röda och ett murfogsmönster målades med vit färg. I början av 1930-talet togs det målade tegelmönstret bort och delar av yttermurarna murades om för att kunna ha en synlig tegelfasad. Porten på norra gavelfasaden hittades och markerades. Interiört togs det grisaillemålad...

Läs mer i eget fönster