Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, STADSHUSET 2 STADSHUSET, SUNDSVALL Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00781

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STADSHUSET, SUNDSVALL (inakt.)
Västernorrland
Sundsvall

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Rekreation och turism - Restaurang

Offentlig förvaltning - Stadshus

Rättsväsende - Rådhus

STADSHUSET 2

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Den äldsta rådstugan i Sundsvall uppfördes i slutet av 1620-talet och var belägen i de äldsta delarna av staden (Persson & Stjernberg, 1994). När staden flyttades till sitt nuvarande läge längre österut på 1650-talet placerades rådhuset vid ett torg som anlades nordost om Östra tjärnen. Rådhuset uppfördes av timmer i en och en halv våning. Den brändes ned av ryska trupper 1721.

När rådhuset skulle återuppföras fick det en ny placering mellan nuvarande Kyrkogatan och Rådhusgatan. År 1728 stod det nya rådhuset i trä klart. Även denna byggnad kom att förstördas i...

Läs mer i eget fönster

Stadshuset uppfördes 1865-68 i nyklassisk stil efter ritning av F Birger Oppman. Det intog en dominerande plats i den dåtida låga trähusbebyggelsen. Byggnaden är i två våningar med ett trevånigt mittparti och trevåniga sidopartier. Efter stadsbranden 1888 anlitades den norske arkitekten Andreas Bugge för restaureringen av stadshuset. Mittpartiet förlängdes åt söder med en ny byggnadskropp längs Rådhusgatan. Som ersättning för den tidigare tornbyggnaden tillkom den nuvarande smala lanterninen. Byggnadens inre förstördes till stor del vid branden. Den praktfullt utformade trapphallen samt stadshussalongen härrör således från restaurer...

Läs mer i eget fönster