Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, PAN 5 SUNDSVALLSBANKENS BYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDSVALLSBANKENS BYGGNAD (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

PAN 5

Historik

Den monumentala trevåningsbyggnaden, belägen vid Stora Torget och planteringen Vängåvan, uppfördes 1886 för Sundsvalls Enskilda Bank efter ritning av Herman Theodor Holmgren. Efter att ha skadats vid stadsbranden 1888 restaurerades byggnaden, varvid ett par torn avlägsnades. Bortsett från att den ursprungliga gården numera är överbyggd och täckt med en stor lanternin, har senare ombyggnader inte väsentligt påverkat byggnadens arkitektur. Interiören är dock åtskilligt förändrad; huset inrymde från början både banklokaler och bostadslägenheter, men är nu kontor.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt...

Läs mer i eget fönster