Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, GUSTAV ADOLFSSKOLAN 1 GUSTAF ADOLFSKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAF ADOLFSKOLAN (akt.), GA-SKOLAN (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkskola

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkskola

GUSTAV ADOLFSSKOLAN 1

Historik

Gustaf Adolfskolan avgränsas av Skolhusallén i öster, skolparken i söder, de statliga institutionerna SPV och CSN i väster samt Södra järnvägsgatan i norr. Skoltomten är stor till ytan och innehåller 3 byggnader, huvudbyggnaden från 1892 i öster, en gymnastikbyggnad från 1921 i väster, samt en mindre byggnad från 1959 i sydväst. Däremellan är skolgården asfalterad och upptar ett stort antal bilplatser.

Huvudbyggnaden är uppförd i 3 våningar samt förhöjd sockelvåning och delvis inredd vind. Dess planform kan liknas vid ett U med huvudfasaden mot Skolhusallén. Stommen utgörs av murtegel, men den utvändiga spritputsen sträcker sig en...

Läs mer i eget fönster