Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, KUMLABY 10:1 GAMLA BRAHESKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning

988B026EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA BRAHESKOLAN (akt.)
Jönköping
Jönköping

Utbildning och vetenskap - Skola

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Skola

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Skola

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Skola

KUMLABY 10:1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Det gamla tingshuset på Visingsö ligger mitt på ön strax intill vägen och Kumlaby kyrka. Domsrätten på Visingsö var till en början skild från de övriga häraderna. Jurisdiktionen låg på 1600-talet under Visingsborgs grevskap som bildades 1562 och innebar att Per Brahe fick domsrätt över ön. 1654 utökades domsrätten och grevskapets innehavare, Per Brahe d.y., blev högsta domare. Från början hölls domstolen i Visingsborg men 1663 tillkom ifrågavarande tingshus. 1680 genomdrevs emellertid reduktionen och 1693 omvandlades huset till gymnasium.

För ytterligare infor...

Läs mer i eget fönster

1636 grundade Per Brahe d.y. den s.k. Braheskolan, som först inrymdes i Kumlaby medeltida kyrka. Efter Brahes död 1692 flyttades skolan till Vista härads gamla tingshus invid kyrkan, där den var inrymt till 1811. Byggnaden, ett envånigt, rektangulärt stenhus, uppfördes 1663 och var då enligt en ritning försedd med trappgavlar. Den har vid ena gaveln en förstuga med valmat sadeltak. Byggnaden fungerar i restaurerat skick som aula för den intilliggande folkhögskolan.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISB...

Läs mer i eget fönster