Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranås kn, NOSTORP 5:1 ADELÖVS MARKNADSBODAR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADELÖVS MARKNADSBODAR (akt.)
Jönköping
Tranås

Handel och bankväsende - Marknadsplats

Handel och bankväsende - Marknadsplats

NOSTORP 5:1

Historik

Marknadsbodarna ligger vid korsningen av vägen Adelöv-Hullaryd och vägen Linderås-Gränna. De första marknadsbodarna i Adelöv uppfördes under perioden 1740-1755. Skifteskartor från 1811 respektive 1853 redovisar flera byggnader/bodar på båda sidor om vägen, dock inte på nuvarande bodars plats. När man under 1900-talet breddat vägen flyttades marknadsbodarna ett par meter norrut. Det är sannolikt att omflyttningar av bodarna skett även tidigare. Den bevarade bodlängan består av två sammanbyggda delar som tillsammans är omkring trettio meter långa. Tidigare fanns en öppning mellan bodarna vilken senare blivit igensatt och inredd till m...

Läs mer i eget fönster