Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, HÄSSLEBY 2:2 HÄSSLEBY SANATORIUM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄSSLEBY SANATORIUM (akt.)
Jönköping
Eksjö

Hälso-, sjuk- och socialvård - Ej utrett

Hälso-, sjuk- och socialvård - Ej utrett

HÄSSLEBY 2:2

Historik

Hässleby sanatorium uppfördes som ett av tre s k jubileumssanatorier för obemedlade lungsotspatienter, bekostade av konung Oskar II:s jubileumsfond. Huvudbyggnaden ritades av arkitekten Axel Kumlien och stod klar år 1901. Kring huvudbyggnaden uppfördes byggnader såsom terapiverkstäder, sommarpaviljonger samt bostäder åt läkare och syssloman. Anläggningen består av ett tjugotal byggnader, främst från 1900-talets första hälft. Huvudbyggnaden, östra och västra paviljongerna, västra och östra bostadshusen, jordkällaren och garaget utgör byggnadsminne. Sanatoriet är som helhet välbevarat sedan byggnadstiden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsmi...

Läs mer i eget fönster