Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, BOKBINDAREN 22 KREUGERSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KREUGERSKA HUSET (akt.)
Kalmar
Kalmar

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

BOKBINDAREN 22

Historik

Efter en tid av förfall som främst drabbade inredningen, flyttades Kreugerska huset 1967 från kv Krögaren 11 till sin nuvarande plats på Norra Långgatan. Huset, som är en tvåvånig panelad träbyggnad under högt brutet tak, uppfördes 1697 av borgmästaren Didrik Mühlenbruch. Sannolikt var huset ursprungligen försett med ett valmat tak. Panelen med de breda pilastrarna tillkom troligen under tidigt 1700-tal. 1854 förvärvade handlaren J A Kreuger fastigheten och den gick sedan i arv till hans söner.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Lib...

Läs mer i eget fönster