Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, BORGEN 3 STORA TORGET, BORGEN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA TORGET, BORGEN 3 (inakt.)
Jönköping
Eksjö

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

BORGEN 3

Historik

STORA TORGET - Stora Torget har i huvudsak behållit den utformning det fick efter en brand 1856. Den förhållandevis stora torgytan utgör en övergång mellan den medeltida stadsplanen i norr och rutnätsplanen i söder. Torget avgränsas i norr av den äldre trähusbebyggelsen som, med sina smala krokiga gator, bildar en närmast sluten vägg åt norr. Den södra stadsdelens sammanbyggda husrad sluter torget åt sydväst, medan den breda Södra Storgatans möte med Södra Kyrkogatan tillsammans med den glesa bebyggelsen i kvarteret Banken utgör en mer diffus avgränsning. I väster avgränsas torget av Rådhuset/Stora Hotellets höga och breda byggnad v...

Läs mer i eget fönster