Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, YG 2:70 HÄRBRET I YG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRBRET I YG (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

YG 2:70

Historik

YGOMRÅDETS HISTORIA - Yg ligger invid Ygsjöns strand. Ygsjön mynnar genom Skarpån ut i Ljusnan, den stora transportleden i såväl förhistorisk som historisk tid. De första jordbrukande nybyggena följde älvens dalgång upp genom landet och nådde förmodligen Yg under den tidiga medeltiden. Dessförinnan utnyttjades trakten sannolikt mestadels extensivt. En bofast järnåldersbefolkning skulle ha efterlämnat boplatser och gravfält, ingendera finns det några spår av här.
De goda möjligheterna till kolframställning utgjorde tidigt en del av Ygs dragningskraf. Det kan vi se av de många kolningsgroparna som finns i trakten. Kolningsgropar dater...

Läs mer i eget fönster