Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, NORRBY KLOCKARGÅRD 1:3 NORRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1274-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRBY KYRKA (akt.)
Västmanland
Sala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NORRBY KLOCKARGÅRD 1:3

Historik

Texten saknas

Den ursprungliga stenkyrkan i Norrby antas ha blivit uppförd omkring 1300. Den bestod då av långhus med avsmalnande kor i öster. Senare tillbyggdes vapenhus i söder och på norra långsidan en särskild finnkyrka, avsedd för invandrade arbetare vid Sala silvergruva.

Trots upprepade förstärkningsinsatser under 1600- och 1700-talen var byggnaden instabil, vilket en sockenstämma konstaterade 1783. För att komma tillrätta med problemen fick Salabyggmästaren Johan Sundberg uppdraget att leda en omfattande byggnadsförnyelse som påbörjades 1785 men aldrig fullbordades.

Resultatet av dessa och tidigare ansträngningar gick förlorat vid ...

Läs mer i eget fönster
År 1940 - 1943 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot väster efter markförvärv. Kyrkogårdsmur förlängdes på norra och södra sidorna. Förslag till nyanläggningen innebar att stentrappor anlades från gamla till nya området. Grusgångar skulle anläggas och där dessa korsar varandra en öppen plats 10 x 10 m. Stora mängder jord forslades fram till området (Trädgårdskonsulent Axel Eliasson, Västmanlands läns hushållningssällskap 1938-12-22) Kyrkogården invigdes söndagen den 17/10 1943 Erik Möllers stenhuggeri, Sätrabrunn För information kring ändringar/händelser rörande begravningsplatsen och kyrkogården hänvisas till bifogad PDF med bifogad händelselista. För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar. Källor: NK: O I b: 1 Sala Allehanda 1943-10-18 Salaposten 1943-10-18
År 1990 - Okänt Kulturhistorisk inventering
Kyrkogårdens samtliga gravvårdar dokumenterades. Västmanlands läns museum Källa: VLM: Kyrkogårds-inventering

Västmanlands läns museum (Antikvarie)