Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, SKOGSMUSEN 1 MARIAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Mariakyrkan Umeå ingång.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIAKYRKAN (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

SKOGSMUSEN 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Mariakyrkan byggdes som stadsdelkyrka öster om centrala Umeå. Kyrkan är uppförd i tegel, och har gula tegelfasader. Det svagt sluttande pulpettaket är täckt med papp. På taket sitter klockupphängnigsanordningen i form av en vit, genombruten kub. Söder om kyrkan sträcker sig den lägre församlingslängan.

Kyrkan har en ljus interiör. Väggarna är vitputsade och takets träpanel vitmålad. Golvet är av kalksten. De fasta träbänkarna är placerade i två öppna kvarter. Den vävda altartextilen är utförd av Margareta Westin.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998...

Läs mer i eget fönster

Mariakyrkan ligger på Marieberg, 4 km nordost om centrala Umeå. Stadsdelen byggdes under sent 1970-tal och är del av Marie-området som började anläggas i samband med universitetets tillblivelse och Umeås expansion under 1960-talet.

Umeå Maria församling är den yngsta av Svenska kyrkans församlingar i Umeå och omfattas av Mariehem, Marieberg, Mariedal, Nydalahöjd, Mariestrand och Anumark. Församlingen bildades 1998 genom en utbrytning ur Ålidhems församling och blev 2006 eget pastorat.

År 1981 - 1982 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes i tegel med svagt sluttande tak och öppet klocktorn i norr efter ritningar av Bertil Håkansson, Umeå.

Bertil Håkansson (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring
Kyrkan fick skydd enligt Kulturminneslagen (utan utförligare information om innebörden av skyddet).
År 1999 - 1999 Nybyggnad
Förrådsbod uppförd vid kyrkan, enligt ritningar från Arkinova arkitekter (1998).
År 2002 - 2002 Nybyggnad
Klockstapel uppförd, enligt ritningar av arkitekt Ragnar Bergeå, Arkinova Arkitekter.

Ragnar Bergeå (Arkitekt)