Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BYGDSILJUM 33:1 BYGDSILJUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bygdsiljumskyrka bisättningshus.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BYGDSILJUMS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BYGDSILJUM 33:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Bygdsiljums kyrka, vilken uppfördes som kapell, är en enkel, rektangulär träbyggnad med tegeltäckt sadeltak. Fasadmaterialet är stående träpanel, målat i ljust grågrönt. Långsidorna har spröjsade fönster. Klockstapeln, uppförd 1953, kröns av en smal spira.

Väggarnas träfiberskivor täcks av vitmålad väv. Vet välvda taket är klätt med laserad träpanel. Koret är smalare än kyrkorummet och täcks av ett svagt bågformat tak. Ovanför altaret sitter ett rundfönster i förgat glas. Golvmaterialet är i trä.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.

Bygdsiljum är en mindre tätort som ligger vid sydöstra hörnet av sjön Bygdeträsket, vid utloppet i Rickleån, drygt 2 mil söder om Burträsk. Sedan Burträsk socken bildades 1606 har man kyrkligt hört dit.

Burträskbygden präglas av gammalkyrklighet och 1919 gick en väckelse genom bygden. Stiftelsen Församlings-hemmets vänner bildades året efter och en gudstjänstlokal började byggas, huvudsakligen med ideella krafter.

Kyrkan uppfördes 1921−1922, och den första gudstjänsten firades 1922, men officiell invigning skedde 1924. Kapellet överlämnades till Burträsk församling 1959 och blev då kyrka.

Begravningsplatsen anlades 1953, e...

Läs mer i eget fönster
År 1921 - 1922 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes som ”församlingshus”, efter ritningar av J. A. Lundmark, Tjärn, Skellefteå från 1921. Kyrkan uppfördes av ortsborna på frivillig väg. En kopia av en korrigerad ritning finns. Länsarkitekt Edvard Lundqvist upprättade ritningen 1925, i egenskap av kontrollant, då kyrkan redan var uppförd p g a ändringar under arbetets gång. Enligt ursprunglig intention skulle fönsterna ha blivit rundbågade. Första gudstjänsten hölls under hösten 1922. Officiell invigning skedde av biskop Olof Bergqvist den 7 juli 1924. Ursprunglig taktäckning med spån.

Edvard Lundqvist (Arkitekt)

J A Lundmark (Arkitekt)

År 1930 - 1939 Nybyggnad
1930-talet? Provisorisk enkel fristående klockstapel med sadeltak uppfördes, då tornet inte ansågs hållbart för kyrkklockan.
År 1952 - 1952 Rivning
Den provisoriska, mindre vackra, fristående klockstapeln revs. Den var dessutom i dåligt skick.
År 1953 - 1953 Nyanläggning - Begravningsplats
Begravningsplatsen anlagd efter ritningar av arkitekt Paul Stampe, Skellefteå, från 1952 (tidigare jordbruksmark med diken i väst-östlig riktning samt två lador, en timrad och en brädlada). *Ordnande av platsen kring kyrkan. En stenmur planerades mot landsvägen men för att minska kostnaderna, planerades en granhäck. *Förslag till bisättningsrum/ begravningskapell av Paul Stampe (bisättningsrummet skulle uppföras på betonggrund, av slammat tegel och täckas av spåntak. Dörren skulle utföras av teakträ). *Ett förråd av trä uppfördes norr om begravningskapellet. *Förslag till grindar till begravningsplatsen, upprättat av Paul Stampe (grindarna var ämnade att upphängas på portstolpar av murad sten).

Paul Stampe (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Ändring
Kyrkan övergick i Burträsk församlings ägo, med ansvar för vård och drift.