Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, LERBERGET 49:706 LERBERGETS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Väsby Lerberget HIO_1774.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LERBERGETS KYRKA (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

LERBERGET 49:706

Historik

Lerbergets kyrka byggdes 1982 efter ritningar av arkitekterna Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen.

Lerbergets kyrka ligger i Höganäs-förorten Östra Lerbergets centrum, som ritats av samma arkitekter. Kyrkan ingår i ett komplex av låga byggnader i rött tegel med sadeltak, vilka inrymmer församlingslokaler kring en inre gård. Lokaler för barn- och ungdomsverksamhet finns i en tillbyggnad i söder, byggd 1995. Kyrkobyggnaden reser sig över komplexet med högt pulpettak, slutna tegelmurar med höga smala fönster åt söder och ett större åt norr vid altarväggen. En fristående tornliknande klockstapel markerar entrén till anläggningen. K...

Läs mer i eget fönster