Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, PASSADEN 2 BORGHOLMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

elavi1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGHOLMS KYRKOGÅRD (akt.), SANKT ELAVI KAPELL (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

PASSADEN 2

Historik

Texten saknas

Kyrkogårdens historik
Borgholm har idag en kyrka och en kyrkogård som båda stod klara 1879. Kyrkplatsen har
ingen koppling till någon äldre kyrkobyggnad men på kyrkogården byggdes ett kapell under
medeltiden. Dess exakta byggår är inte känt men kapellet ska ha varit helgat åt S:t Evald. Det
omnämns första gången i biskop Brasks kapellförteckning från 1515 men uppgifterna
inskränker sig till orden ”Elavi in Borgholm”. Byggnaden stod kvar relativt intakt ännu 1768
då den beskrevs av Petter Åstrand i boken Beskrifning öfwer Öland. Enligt Åstrand hölls
gudstjänster i kapellet under den katolska tiden men någon närmare upplysning ...

Läs mer i eget fönster
År 1879 - 1879 Nyanläggning - Begravningsplats
Borgholm har idag en kyrka och en kyrkogård som båda stod klara 1879.
År 1880 - 2006 Ändring
För kyrkogårdens historik hänvisas till bifogad PDF samt anläggningens historik.