Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 SKOGSKYRKOGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Nässjöskogskyrkogårddamm.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSKYRKOGÅRDEN (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Begravningsplats

SKOGSKYRKOGÅRDEN 1

Historik

SKOGSKYRKOGÅRDEN (1947, E. Vilhelm Ahlsén)
SKOGSKAPELLET (1960-1962, Sven Ivar Lind)

Flack begravningsplats huvudsakligen av blandskogskaraktär och med riklig vegetation. Väl genomtänkt, välbevarat och sparsmakat kapellkrematorium, tillkommet i samarbete med Axel och Johan Kandell (inredning) och med korvävnad av Alf Munthe.

Ur beslut om skydd 1996.

Stadens historia
Nässjö kommun är en kuperad höglandsbygd om 934 km2 och
hem för närmare 30 000 personer. Centralort är Nässjö, med
ca 16 500 invånare. Ortnamnet (1270-talet de Næsiom, 1333
Nessio) synes ursprungligen innehålla en böjd form av ordet näs,
vartill senare lagts efterleden sjö.
När järnvägen 1864 drogs fram genom Nässjö lades stationen ett
antal kilometer utanför det som då var Nässjö by. Intill stationsbyggnaden
uppfördes stinsbostad och järnvägshotell, och ett stationssamhälle
började utvecklas. Det nya samhället växte snabbt
i takt med att järnvägen med dess station blev en knutpunkt för
kommunikationer äv...

Läs mer i eget fönster
År 1945 - 1947 Nyanläggning
1945 Skogskyrkogården i Nässjö ritades av dåvarande stadsarki tekten Vilhelm Ahlsén. 1947 Invigning. Skogskyrkogården invigdes.

Wilhelm Ahlsén (Arkitekt)

År 1947 - Okänt Nybyggnad

Erik Ahlsén (Arkitekt)

År 1978 - 1979 Nyanläggning - Damm och springbrunn
Damm för bevattningsanläggning anlades.
År 1979 - 1979 Ändring
Ändring. Markbeläggning sydväst om kapellet byts från. grus och sten till gräs och rabatter.
År 1984 - 1984 Ändring
Planering och genomförande av utvidgning med materi. algård samt ekonomi- och personalbyggnad.
År 1996 - 1996 Undersokning
Beslut om skyddsföreskrifter. Skogskyrkogården i Nässjö. tillsammans med skogs¬kapellet och klocktorn beslutas . ska omfattas av Kulturminneslagen 4 kap. 3§ och 13§. Skyddet omfattar även interiör och inventarier.

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA. (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring
Ny skulptur i minneslunden
År 2005 - 2005 Ändring - Gallring av träd - Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Stora skador på trädbeståndet under stormen Gudrun den 8-9 januari. En askgravlund anlades på kyrkogården Tillstånd lämnades för att ta ned vissa träd på kyrkogården.