Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, LILJEHOLMEN 2:3 ÖSTRA KAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

östrakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA KAPELLET (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

LILJEHOLMEN 2:3

Historik

Texten saknas

Begravningsplatser utanför stadskärnor och utan egen kyrka brukar
oftast vara anlagda omkring 1800-talets början. Vid den tiden blev
det förbjudet att gravlägga innanför stadsmurarna och dessutom
var stadskyrkogårdarna oftast redan överfulla. Östra kyrkogården
är speciell på så sätt att den är betydligt äldre. Vid branden inne i
Jönköping 1612 bestämdes att centrum skulle fl yttas och den nya
kyrkan - Kristine kyrka - skulle uppföras i anslutning till den nya
stadskärnan. Man visste redan från början att man inte kunde anlägga
en kyrkogård i anslutning till kyrkan på grund av att vattennivån
gick så högt upp. Istället köpte...

Läs mer i eget fönster
År 1612 - 1612 Nyanläggning - Begravningsplats
Jönköpings centrala delar brann ner och efter branden beslutade man att uppföra en ny kyrka. Kyrkotomten på den utvalda platsen låg för lågt och nära vattennivån varför man beslutade att uppföra kyrkogården på en höjd utanför staden. Den närmast lämpliga platsen fanns på Rockö ägor, och här anlades den första kyrkogården.
År 1768 - 1773 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Inhägnad av träbalkar utbyttes mot en stenmur och samtidigt uppförs en oljemålad välvd port av sandsten, utförd efter ritnignar av stadsbyggmästare L Wickman och grindar av hovslagare Jäder. Porten låg längs södra sidan, utmed landsvägen, och kröntes av Gustav III’s namnskiff er.

L Wickman (Byggmästare)

År 1809 - 1809 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot sydöst motsvarande 54 alnar
År 1811 - 1811 Ändring - Inhägnad, mur
Utvidgningen från 1809 inhägnades på södra sidan genom östra murens flyttning, och mot öster och norr med ett trästaket.
År 1825 - 1825 Ändring - Inhägnad, mur
Utvidgningen från 1809 inhägnas även mot öster och norr med en stenmur.
År 1849 - 1849 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot väster. Samtidigt revs Lindbergs trägravkor på grund av förfall och kolerakyrkogården öster om kapellet inhägnades med staket.
År 1860 - 1869 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning och järnvägsdragning. I samband med att järnvägen drogs förbi söder om kyrkogården flyttades huvudingången från den södra till den västra sidan. Samtidigt utvidgades kyrkogårdsmarken mot söder och öster.
År 1871 - 1872 Ändring
Kyrkogården delas in i kvarter och planteras efter ritningar av trädgårdsarkitekt Frey Hellman. Okänd omfattning, eftersom av kyrkogården redan innan varit indelad i gravkvarter med trädplanteringar.

Frey Hellman (Trädgårdsarkitekt)

År 1875 - 1875 Nyanläggning - Inhägnad
Nya portar och grindar tillverkade av Jönköpings mekaniska verkstad sätts upp vid västra ingången. Grindarna är desamma som idag.

Jönköpings mekaniska verkstad (Firma)

År 1902 - 1902 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning. Ny kyrkogård anläggs på en hög utfyllnad på det som varit kärrmark. Nya kyrkogården förbinds med gamla via en smal väg.
År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgningen från 1902 utvidgas ytterligare mot norr och väster.
År 1940 - 1949 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av nya kyrkogården mot nordost. Okänt vem som stod för anläggningsritningarna.
År 1969 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot sydöst och uppförande av ekonomibyggnader. Utvidgningen motsvarar dagens kvarter 43 - 60. Planerna gjordes av Lundqvist & Jacobson markkonsulter AB i Uppsala, och ekonomibyggnaderna ritades av arkitekterna Hans Matell och Anders Nordström.

Anders Nordström (Arkitekt)

Hans Matell (Arkitekt)

Lundqvist & Jacobson markkonsulter AB (Firma)

År 1978 - 1978 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anläggs.