Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Krokom kn, ÅKERSJÖN 1:108 ÅKERSJÖNS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅKERSJÖNS KAPELL (akt.)
Jämtland
Krokom

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

ÅKERSJÖN 1:108

Historik

Åkersjö kapell är placerat uppe på en fjällsluttning. Det är en enkel, rektangulär träbyggnad med ett flackt, plåttäckt sadeltak. Fasaderna är klädda med rödmålade, stående träpanel. Kapellet har en fristående klockstapel i trä.

Längs entréns långsida ryms, förutom vapenhus, även sakristia, kapprum och kök. Kyrkorummets väggar är klädda med obehandlad träpanel, liksom tredingstaket. På trägolvet är lösa stolar utplacerade.

Altartavlan är utförd av Yngve Nilsson.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.