Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, RÖRBÄCKSNÄS 46:1 RÖRBÄCKSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rörbäcksnäs1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖRBÄCKSNÄS KYRKA (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖRBÄCKSNÄS 46:1

Historik

Texten saknas

Områdets tidigaste historiska bosättning är belagd till 1760-talet. Ursprungligen dominerade finska kolonisatörer. På grund av det långa avståndet till sockenkyrkan i Lima begärde invånarna 1869 att få anlägga kapell och kyrkogård. Mark för ändamålet anskaffades 1875 och 1879 invigdes där en begravningsplats. Bygget av ett kapell dröjde dock. Lima församling ställde nämligen villkoret att Rörbäcksnäs i så fall skulle bilda egen kommun med fattigvård. Resurser för detta saknades.

Tio år senare startade en byggprocess i alla fall, denna gång utan att höra vad Lima församling tyckte. Ritningar upprättades av Gustaf Skarin, stadsbygg...

Läs mer i eget fönster
År 1875 - 1879 Nyanläggning - Begravningsplats
Rörbäcksnäs invånare köpte mark och började anlägga kyrkogård. Kyrkogården invigdes 1879.
År 1898 - 1909 Nybyggnad
1898-1899: Byggnadsarbetena påbörjades. Långhusets stomme gjordes av resvirke. Efter ett år stod långhusets stomme färdig. Därefter avstannade arbetena på grund av bristande medel. 1902-1909: Byggnadsarbetena återupptogs. Tornet restes, taken täcktes med spån och fönster blev insatta Fasaderna kläddes med liggande panel, frånsett gavelröstena som kläddes med stående. Kyrkorummets tak och väggar kläddes med pärlspåntpaneler. Ursprungligen blev såväl exteriör som interiör vitmålade. 1909: 24 maj: Invigning av kapellet

Folke Zetterwall (Arkitekt)

Gustaf Skarin (Byggmästare)

Olof Sterner (Byggmästare)

År 1958 - 1960 Ändring
Ny panel in- utvändigt, taken kläs om med skiffer, ändring i koret, läktaren byggs ut, ny sakristia m.m. inreds under läktaren, bänkar ändras, inredning ändras, ändring av fönstren, installeras orgel på läktaren

Anders Diös (Byggmästare)

Tore Virke (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Återinvigning
Återinvigning efter restaureringen
År 1992 - 1992 Brand - Helt förstörd
Ett åskväder den 24 maj 1992 ledde till störningar i det elektriska systemet så att en brand uppstod och ödelade kyrkan.
År 1993 - 1993 Nybyggnad
Kyrkans återuppbyggnad inleddes i januari 1993. Som grund lades en syllram av betong. På denna uppfördes en stomme av stående blocksågat timmer och limträ. Fasader av stående panel sattes upp och yttertaket täcktes med plåt. Kyrkorummets väggar kläddes med fasspåntpanel med rå yta. Panelen målades med oljefärg i gröna och tegelröda nyanser. Takstolarna målades vita och takpanelen grå. Moderna treglasfönster blev insatta. Kyrkan återinvigdes den 11 juli.

Evald Håkansson (Konservator)

SIAB Byggen AB (Byggmästare)