Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ragunda kn, NÄSET 2:37 RAGUNDA Ny sökning Tillbaka till sökning

97431EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAGUNDA (akt.)
Jämtland
Ragunda

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

NÄSET 2:37

Historik

Tingshuset är beläget i Ragunda stationssamhälle mitt emot järnvägsstationen, på andra sidan järnvägen. Den 1 januari 1884 öppnades järnvägssträckan Bräcke-Sollefteå för trafik. Järnvägsstationen i Ragunda kom att förläggas ca sju kilometer från själva sockencentrum varför en ny centrumbildning växte fram runt stationen. Före järnvägens ankomst till Ragunda hölls ting på olika håll i socknen. Under större delen av 1800-talet hölls ting i J O Bergvalls gård i Pålgård, nära Ragunda kyrka. Då järnvägen kom till Ragunda yrkade Fors, Håsjö och Hällesjö socknar att ett tingshus skulle byggas och att det skulle ligga i närheten av Ragunda ...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - När Ragunda tingshus uppfördes i slutet av 1800-talet bestod Jämtlands östra domsaga av tingslagen Ragunda, Revsunds, Brunflo samt Hackås och Näs tingslag (Bihang till SFS 1878 nr 27 s. 3). Innan tingshuset stod färdigt hölls tingen i Bergvallsgården i Pålgård men under 1700-talet hölls de på olika gästgiverier i tingslaget, bland annat i byarna Stugun, Ammer och Kullsta. Från slutet av 1700-talet blev Pålgård mer eller mindre tingslagets ordinarie tingsställe och gästgiveriet Bergvallsgården kom att fungera som tingslokal fram till våren 1897.

I samband med jä...

Läs mer i eget fönster