Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, PORSÖN 1:5 PORSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

porsö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PORSÖ KYRKA (akt.)
Norrbotten
Luleå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

PORSÖN 1:5

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Porsö kyrka är samtida med centrum- och bostadsbebyggelsen på ön. Den är placerad i slutet av det centrala gångstråket.

Kyrkorummet och fösamlingslokaler gruppera sig kring ett innertorg. Kyrkorummet markeras genom sitt hög, branta plåttak. Församlingsdelen täcks av ett lägre, pappklätt tak. Byggnadens stomme är av limträ. Fasaderna är klädda med träpanel, själva kyrkan är rödmålad och övriga delar är blå. Klockstapeln är fristående och utförd i rödmålat trä.

Kyrkorummet är kvadratiskt. Väggar och tak är klädda med grönlaserad träpanel. Även golvets parkett är laserat i grönt. Kyrkan har bänka...

Läs mer i eget fönster

Kyrkoanläggningen från 1976 utgör en del av den samtida
stadsdelens centrum, mitt bland vårdcentral, butiker,
post och andra serviceinrättningar.

År 1976 - 1976 Nyanläggning
Kyrkan invigs, arkitekt Stefan Alenius, HSB

Stefan Alenius (Arkitekt)