Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 11:7 RÅDHUSET GÖTEBORG Ny sökning Tillbaka till sökning

8209_LR_20071130 063

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET, GÖTEBORG (inakt.), RÅDHUSET GÖTEBORG (inakt.)
Västra Götaland
Göteborg

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Rättsväsende - Rådhus

NORDSTADEN 11:7

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Vid Gustaf Adolfs torg mitt i centrala Göteborg ligger rådhuset, där tingsrätten numera huserar. Mot hamnkanalen ligger den gamla delen, som ursprungligen uppfördes på 1600-talet, men som helt präglas av ombyggnaden från 1800-talets början. Mot Smedjegatan ligger den s.k. Asplundska tillbyggnaden.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av rådhuset, se byggnad- under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1997-05-29

Det äldsta huset uppfördes efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä och stod färdigt 1672. År 1817 företogs en ombyggnad, varvid tredje våningen tillkom och fasaderna erhöll sin nuvarande klassicistiska utformning. För ritningarna svarade stadsarkitekten J Hagberg. De norra och västra flyglarna uppfördes 1835 respektive 1869.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Till den äldre delen av Göteborgs rådhus ritades av arkitekten E. Gunnar Asplund, som redan 1913 vann en tävlan om om- o...

Läs mer i eget fönster
År 1935 - 1937 Ändring
Tillbyggnaden uppfördes.

Gunnar Asplund (Arkitekt)

År 2011 - Okänt Ändring
Rådhuset blir Stadshus. Ombyggnation och inflytt beräknas vara klar 2014.