Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, STAMPEN 11:14 GAMLA FATTIGHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

8198_LR_20080303 005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA FATTIGHUSET (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

STAMPEN 11:14

Historik

På den nuvarande byggnadens plats låg tidigare en klädesfabrik, som inrättades till fattighus 1726. Detta om- och tillbyggdes helt 1767 efter ritningar av stadsarkitekten Bengt Wilhelm Carlberg. Byggnaden, uppförd i två våningar av panelat timmer, är rödfärgad och har valmat, tegeltäckt tak. Den användes fram till 1892 som fattighus och har därefter inrymt bl a sjukhem och dispensärcentral. 1974 togs den i anspråk som församlingshem.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Vid samma tid ...

Läs mer i eget fönster