Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HEDEN 16:12 DICKSONSKA VILLAN Ny sökning Tillbaka till sökning

8189_LR_20080219 002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DICKSONSKA VILLAN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

HEDEN 16:12

Historik

Villan vid parkstråket Nya Allén uppfördes 1859 som enfamiljsbostad för friherre Oscar Dickson enligt ritning av A W Boulnouis. Den är byggd av sten i tre våningar i spanskt inspirerad nyrenässans med ett lågt, långt utspringande tak och slätputsade väggar, artikulerade av ornerade fönsteromfattningar som i huvudvåningen har kraftiga konsolburna frontoner. Huvudentrén markeras av en balkong buren av fyra kolonner.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Villan på Parkgatan 2 är ett trevå...

Läs mer i eget fönster