Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 GÖTEBORGS BÖRSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

8184_LR_20071012 002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS BÖRSHUS (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Handel och bankväsende - Börshus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

NORDSTADEN 16:2

Historik

Göteborgs Börs- och Festivitetsbyggnad uppfördes 1844-49 efter ritningar av Per Johan Ekman. Det är en putsad tvåvåningsbyggnad med mezzaninvåning. Fasaden mot torget är utformad som en teaterfasad med en bred mittrisalit och gjutjärnskolonner i två våningar, en balkong i huvudvåningen och en attika på taket, fem rundbågiga portar i bottenvåningen och fem stora rundbågiga fönster i övervåningen. De fem allegoriska skulpturerna framför attikan är utförda av C G Qvarnström. Interiören, med börssal på nedre planet, festivitetssal och ursprungligen konsertsal - numera benämnd Stora respektive Lilla Börssalen - samt sällskapsrum i fil på...

Läs mer i eget fönster