Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:10 KV ALSTRÖMER 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

8035_Lilla_torget_3_SRLN_2007_10_24 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV ALSTRÖMER 7 (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

INOM VALLGRAVEN 54:10

Historik

Lilla Torget:

"Redan på stadsplaner från 1644 finns Lilla Torget markerat. Med kanalen som viktig transportväg har det alltid varit centrum för en omfattande handelsverksamhet. Först som fisktorg, senare forum för trä- och möbelhandel. Den tvåvånings träbebyggelse,främst handelsgårdar, som fanns runt torget brann ner 1804 tillsammans med stora delar av övriga Göteborg. De murade källargrunderna från 1600-talet klarade sig dock, och på dessa uppfördes 1811 de trevånings stenhus som idag är Lilla Torget 3 och 4 i 54:e kvarteret Alströmer (nr 10 resp. 9). Trähus blev genom den nya byggnadsordningen från 1803 förbjudna inom vallgraven ...

Läs mer i eget fönster