Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VÅRDSBERG 10:1 VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF2006/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD (akt.), VÅRDSBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅRDSBERG 10:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÅRDSBERG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 915, 1900: 820, 1995: 1984

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 6 km öster om Linköping i ett magnifikt läge på en markerad höjd i sprickdalgången från sydost. Från kyrkan har man vid överblick över det fornlämningsrika landskapet. Invid kyrkan ligger Vårdsbergs säteri, en f d skola, nu daghem samt sockenstuga jämte ett antal moderna villor. Prästgården ligger 500 m nordväst om kyrkan. Miljön är av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rundhus med transept, ...

Läs mer i eget fönster

Vårdbergs kyrka är, trots sitt ombyggda skick, Östergötlands enda bevarade rundkyrka.
Ytterligare en har nyligen påträffats vid utgrävningar i Klosterstad utanför Vadstena,
medan rundkyrkan i Tjärstad (Kinda) är riven och försvunnen.
Flera av rundkyrkorna uppfördes som försvarskyrkor under 1100-talet och är vanligast
förekommande på Bornholm, i sydöstra Skåne, i Kalmar- och Stockholmstrakten. Flera
rundkyrkor är dock så små att försvarskaraktären kan ifrågasättas till exempel vad gäller
Klosterstad och Tjärstad som bör ha tillhört länets minsta kyrkor. Vårdsbergs karaktär
av försvarskyrka är dock tydlig och förstärks av att m...

Läs mer i eget fönster