Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lessebo kn, EKEBERGA 3:1 EKEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ekebergakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBERGA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Lessebo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKEBERGA 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1824-25 och ersatte då en träkyrka av medeltida ursprung, som var belägen strax söder om den nya kyrkan nära kyrkogårdens sydöstra hörn. Även den nya kyrkan uppfördes av trä. Beslut om nybygge togs 1819 och som förebild angavs grannkyrkan i Herråkra. Ritningar uppgjordes 1821 av Johan Christian Serén. Som byggmästare omtalas Palmgren från Fällan, Sävsjöholm. Invigd 1826 av prosten Johan Engstrand.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum orienterat i norr-söder med tornet i söder. Utbyggd sakristia i anslutning till koret. Ingång genom tornet samt mitt på den östra sidan me...

Läs mer i eget fönster

Ekeberga kyrkogård är en relativt stor kyrkogård som har utökats i flera etapper. Kyrkogården är omgärdad
av en kallmurad mur av kluven granit. Trädkransen består av björk, lönn och pyramidek. Hela
kyrkogården ligger söder om kyrkan. Den allra äldsta delen längst i söder.
Den äldsta delen av kyrkogården är det sydvästra hörnet. Denna del är förhållandevis välbevarad
med många äldre gravvårdar och av ett betydande kulturhistoriskt värde. Pastoratet bör överväga att utarbeta
särskilda gravplatsföreskrifter för dessa gravkvarter med syfte att bevara områdets karaktär. I södra
delen av kyrkogården finns ett monument som döljer ett...

Läs mer i eget fönster
År 1948 - 2003 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

Jan Henningsson (Okänd)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)

År Okänt Nyanläggning
Inventeringen anger ingen nybyggnadstid.