Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, HESTRA 4:1 SÖDRA HESTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Shestrakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA HESTRA KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HESTRA 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - En medelstor nyklassicistisk kyrka, vackert belägen vid sjö, strax norr om platsen för den 1831 rivna medeltida kyrkan. Den nya kyrkan uppfördes 1828-30 av byggmästare Pehr Eriksson och sonen Peter Pettersson, Sandhults socken i Älvsborgs län, efter ritningar 1827 av Johan Abraham Wilelius. Invigd 1835. Exteriören är välbevarad, interiören förändrad vid flera renoveringar från 1878 och senare.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med torn i väster, halvrunt kor i öster, halvcirkelformad sakristia i norr. Wilelius' ritning hade rakslutet kor med sakristia i öster, vilket ändrades på förs...

Läs mer i eget fönster

Södra Hestra kyrkogård har medeltida ursprung, men om detta
minner idag inget ovan mark. Sannolikt utvidgades kyrkogården
åt norr i samband med nuvarande kyrkas uppförande 1829. Vid
denna tid torde kyrkogårdsmuren ha anordnats. 1888 utvidgades
kyrkogården norrut och västerut. I samband med detta kan antagas
att nuvarande trädkrans planterades. 1897 ordnades kyrkogården
med sandade rätvinkliga gångar. Det började bli vanligare med stenvårdar
på gravarna och ytorna belades ofta med singel. 1922 anlades
en ny kyrkogård i öster efter ett förslag av gillesträdgårdsmästare
Siegfried Larsén, Dannäs. Kring denna planterades hagtorn...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs
År 1827 - 1973 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Gunnar Knutsson Byggnads AB (Entreprenör)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)

Siegfried Larsén (Landskapsarkitekt)

Svend Bögh-Andersen (Arkitekt)