Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, FURUGÅRDEN 1 GYLLENFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

gyllenforskkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GYLLENFORS KAPELL (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Begravningsplats

FURUGÅRDEN 1

Historik

Text saknas för närvarande

1922 väcktes vid Anderstorps kyrkostämma förslag om anläggande
av särskild begravningsplats för Gyllenfors samhälle. Ett första ritningsförslag
till kyrkogård presenterades 1928 av arkitekt Göran
Pauli, Stockholm. För att behålla en skogskaraktär sparades och
gallrades det befi ntliga tallbeståndet. Kyrkogårdens centrala del
gjordes helt öppen medan kvarteren längs sidorna kom att ligga ”i
skog”. Kyrkogården kunde invigas i november 1931. Familjegravar
utlades längs de grusade huvudgångarna och inhägnades med
häckar. Inne i de centrala gravkvarteren – vilka hade getts öppna
gräsytor – blandades allmänna enkelgravar och fami...

Läs mer i eget fönster
År 1931 - 1931 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs. Arkitekt Göran Pauli, Stockholm.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1937 - 1984 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Hugo Lindqvist (Trädgårdsarkitekt)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Uppfeldt Wallerstedt arkitektkontor (Arkitektkontor)