Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvdalen kn, SÄRNABYN 3:26 SÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

särna2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄRNA KYRKA (akt.)
Dalarna
Älvdalen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÄRNABYN 3:26

Historik

Medeltida socken. Idre kapellag under medeltiden. Särna uppgått i Älvdalen 1645, men åter utbruten 1651. Idre utbruten därefter. Strax intill Särnsjön ligger Särna gamla kyrka, vilken sedan en restaurering 1953 åter tagits i bruk för gudstjänster. Ny kyrka påbörjades 1865 ett kort stycke sydväst om den gamla kyrkplatsen.

I: En kyrka i trä bör ha funnits här under medeltiden. En beskrivning från 1680 konstaterar att "kyrckian sielf af trää är uthgammmall". Enligt samma beskrivning sägs ha funnits "öfwer kyrckiedören en lyten stappul med en lyten klåcka uthy".

II: Den alltjämt bevarade SÄRNA GAMMELKYRKA är timrad och består av r...

Läs mer i eget fönster

På en höjd sydväst om den gamla kyrkplatsen med Särna Gammelkyrka, ligger Särnas nya kyrka och nya kyrkogård. Kyrkan uppfördes för att ersätta byns äldre kyrka som bedömdes vara för nedsliten för att rustas upp.

Kyrkobygget påbörjades 1865, efter ritningar av Pehr Johan Ekman, men det skulle dröja till 1879 innan arbetet slutfördes och den nya kyrkans kunde invigas. Redan i februari 1893 drab-bades dock den nya kyrkan av en förödande brand, och församlingen tvingades tillbaka till sin gamla kyrka som av en tillfällighet stod kvar.

Kyrkans återuppbyggnad genomfördes mellan 1893 och 1895. Man återskapade då föregånga-ren i all...

Läs mer i eget fönster
År 1865 - 1865 Nybyggnad
Byggandet av Särna nya kyrka påbörjas. Ritningarna fr. 1850-talet av Arkitekt P. J. Ekman.

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1879 - 1879 Invigning
Kyrkan och nya kyrkogården
År 1893 - 1893 Brand - Helt förstörd
Byggnaden ödelades, endast inventarierna kunde räddas
År 1893 - 1895 Nybyggnad
Återuppbyggnad med förändringar. Kyrkan återuppbyggs efter branden 1893.
År 1963 - 1963 Nybyggnad
Bårhuset byggs.
År 1986 - 1986 Nybyggnad
Församlingshemet byggs.
År 2003 - 2003 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund och ny etapp av kyrkogården anläggs.