Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Orsa kn, KYRKAN 1 ORSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

orsa2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORSA KYRKA (akt.)
Dalarna
Orsa

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Historik

Medeltida socken. Skattunge kapellag bildat 1533, Skattunge kapellförsamling utbruten 1893, men åter införlivad 1925. Kyrkan ligger på en ö i det deltalandskap som bildas där Oreälven har sitt utlopp i Orsasjön. Kyrkogårdens västra del omges av en putsad mur, med ett bårhus i det norra hörnet.

Den murade kyrkan består av ett treskeppigt långhus med ett femsidigt avslutat korparti i öster, sakristia i norr och torn i väster. Kyrkan i Orsa torde sina äldsta delar härröra från 1200 talet; murpartier återstår i det nuvarande långhusets nordvästra del. Den ursprungliga nordväggens östra ytterhörn är möjlig att iaktta på vinden 10 m frå...

Läs mer i eget fönster

Orsa som blev fristående församling redan i början på 1300-talet var länge en av Dalarnas mest vidsträckta socknar. Byarna kring kyrkan utgjorde den nordligaste utposten av odlings-bygderna kring Siljan och Orsasjön. Kyrkobyggnaden uppfördes på en ö i deltalandskapet som bildats vid Oreälvens mynning i Orsasjön, en placering som senare kom att skapa mycket besvärande sättningsproblem för den tunga konstruktionen.
Orsas äldsta kyrkobyggnader har en oklar historia, men det antas att en äldre träkyrka har fö-rekommit på samma plats (Boëthius, 1944). Orsa första stenkyrka har dock medeltida anor, murdelar efter en kyrkobyggnad som ange...

Läs mer i eget fönster
År 1270 - 1299 Nybyggnad
En första kyrkobyggnad av sten uppförs; ca 10 x 8 meter. Ersätter en tidigare träbyggnad?
År 1950 - 1950 Ändring - Begravningsplats
Urnlund anläggs i gamla kyrkogårdens södra del
År 1993 - 1994 Ändring - Begravningsplats
Omputsning av kyrkogårdsmuren. Kvarter anläggs för askgravar och urngravar på gamla kyrkogården