Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, TYNGSJÖ KYRKA 1:2 TYNGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tyngsjö1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYNGSJÖ KYRKA (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TYNGSJÖ KYRKA 1:2

Historik

Text saknas för närvarande

Tyngsjö kyrka ligger på Malungs finnmark, som ursprungligen befolkades genom invandring från Finland, med början på 1500-talet. Den glesbefolkade, isolerade och fattiga bygden saknade länge kyrka. Inte förrän 1814 fick Tyngsjö en begravningsplats och ett par år senare uppfördes ett litet kapell på den plats som idag kallas Gamla kyrkogården. Den anspråkslösa byggnaden saknade all prakt; den fullbordades aldrig och förföll snabbt.

Inledningsvis betjänades det första kapellet av präster från Malung, vid de så kallade prästhelgerna tre gånger om året. I början på 1850-talet fick dock Tyngsjö egen präst och 1858 uppfördes även en pr...

Läs mer i eget fönster
År 1814 - 1816 Nyanläggning - Begravningsplats
En äldre, numera ödekyrkogård, är belägen vid Tyngsjö gård. Det är oklart hur gammal denna är men den anlades troligen 1814- 1816 och skulle då vara nästan samtida med Tyngsjös första kapell, som anges ha uppförts på begravningsplatsen. Gamla kyrkogården övergavs och redan 1862 beskrevs den som vanvårdad och inhägnad av en förfallen mur. Platsen är dock alltjämt bevarad som kulturminne och en minnessten påminner om de forna gravvårdarna: ”Här vilar ca 220 kristna, vilka avlidit under åren 1816-1857…”
År 1815 - 1817 Nybyggnad
Ett första mindre kapell uppförs i Tyngsjö, på begravningsplatsen i närheten av Tyngsjö gård. (grunden bevarad)
År 1857 - 1857 Nyanläggning - Begravningsplats
Invigning av ny kyrkogård, vid Orrudden
År 1858 - 1858 Nybyggnad
Prästgården uppförs på Orrudden (marken inköp 1855)
År 1874 - 1875 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt: J E Söderlund; Byggmästare: B.A. Jonsson Invigning av nya kyrkan 1875.

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1877 - 1877 Rivning
Gamla kapellet rivs