Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Leksand kn, HALLEN 16:1 SILJANSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1210-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SILJANSNÄS KYRKA (akt.)
Dalarna
Leksand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HALLEN 16:1

Historik

Församling utbruten ur Leksand 1875. Kyrkplatsen ligger på Björkbergets sluttning ner mot Byrviken.

Den murade kyrkan är uppförd 1868 1875, efter ritningar av J. A. Hawerman och under ledning av byggmästare Björk Ander Jonsson från Vikarbyn. Kyrkan består av treskeppigt, rektangulärt långhus med ett femsidigt korutsprång i öster, som även innefattar en med skärm avdelad sakristia, och torn i väster.

Kyrkan är såväl till exteriör som interiör i huvudsak bevarad i sin ursprungliga skepnad. Fasaderna är vitputsade, med rusticerade ytterhörn. Tornhuven kröns av en lanternin och spira. Ingångar via tornets bottenvåning samt genom på l...

Läs mer i eget fönster

Näset i Siljans södra del var bebott redan under förhistorisk tid. Det kom dock att dröja länge innan en kyrka restes i bygden. Fram till 1800-talet hänvisades befolkningen här som i många grannbygder till de slitsamma båtfärderna till moderkyrkan i Leksand. År 1866 bildade Siljansnäs en fristående församling och ett år senare kunde uppförandet av en kyrkobyggnad påbörjas. Anledningen till uppförandet av den nya kyrkan var den kraftiga befolkningstillväxten inom Leksands pastorat, vilket redan två hundra år tidigare orsakat att Djura kyrka tillkommit på samma grunder.

Kyrkobyggnaden uppfördes vid Brattåkersholen, på slutningarna...

Läs mer i eget fönster
År 1866 - 1866 Ändring
Händelser Siljansnäs bildar egen socken och skiljs från Leksand församling
År 1867 - 1875 Nybyggnad
Kyrkan uppförs.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1867 - 1875 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt: L Hawerman; byggmästare: B.A. Jonsson

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1875 - 1875 Nyanläggning - Begravningsplats
Anläggning av kyrkogården
År 1951 - 1951 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården, mot söder?
År 1972 - 1972 Nybyggnad
Uppförande av bårhuset.
År 1993 - 1993 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården. Anläggning av nytt gravkvarter för urngravar