Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, BRYNÄS 56:4 STAFFANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

9119-8.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STAFFANS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BRYNÄS 56:4

Historik

Staffans kyrka ligger på Stenbergshöjden, fri från skymmande bebyggelse.

Kyrkan är byggd i tegel. Planen är rektangulär, med utskjutande sakristia i norr samt dopkapell och vapenhus i söder. Koret är smalare än långhuset och har lägre takhöjd. Fasaderna är putsade i en gulgrå färg. Det kopparklädda taket har två fall. Det höga tornet är sidoställt.

Kyrkorummets tak och väggar är putsade i grått. Mittpartiets tak har kryssval, slagna i tegel. Längs långsidorna bildas en arkad av rundbågar. Koret kröns av ett stjärnvalv. Golvet i bänkkvarteren är lagda av brädor, övriga golvytor är belagda med kalksten. Ovanför ingången finns ...

Läs mer i eget fönster

Staffans kyrka är uppförd på Stenebergshöjden i stadsdelen Brynäs i Gävle. När kyrkan började byggas år 1930 fanns tät trähusbebyggelse i kvarteren runt omkring men nu vittnar bara ett enstaka trähus på Kyrkvaktargatan om områdets gamla karaktär.

År 1930 - 1932 Nyanläggning
Kyrkan uppförs efter ritningar av Knut Nordenskjöld som också ritat kyrkotomten med dess planteringar och terasseringar. Huvudentreprenör är byggnadsfirman Andersson & Eriksson i Kalmar. Fasaderna slätputsas och avfärgas med kalkfärg. Södra vapenhuset får en s.k. rustikputs med ”starka rustikfogar i väggfälten”. Taken beläggs med 0,51 mm kopparplåt. Predikstolens reliefer tillverkas av bildhuggare Carl Fagerberg som också gör orgelfasadens änglar. Altaret tillverkas av stenhuggare G. Dahlström, altaruppsatsen målas av konstnär Jerk Werkmäster, de fasta partierna tillverkas av AB J. E. Blomkvist, Uppsala. Det stora rundfönstret förses med glasmålningar av konstnär Yngve Lundström. Belysningsarmaturen, bl.a. sex takkronor och tolv vägglampetter utförs av Nils Löfgren, Ursviken. Orgeln byggs av EA Setterquist & Son, Örebro. Kormattan innanför altarringen sys av syföreningen för Staffans kyrka och övriga mattor tillverkas av Licium. Uppvärmningen sker elektriskt både genom strålelement i taket i koret, sakristian och i vapenhuset, genom ackumulerande element under varje bänk samt genom direktverkande element under fönstren och i koret. Långhuset har vita väggar och valv medan korgångens väggar är blekrosa. Orgelfasaden har nyanser av rött, brunt, silver och guld medan läktarfasaden är gråmarmorerad med motiv i cirklar. Predikstolen har sju pelare i grå marmorering och övrig färgkomposition i rött, grått och guld. Vid invigningen finns en provisorisk fältmålning i väntan på två bronsreliefer. Obeliskerna och övriga detaljer i koret är i guld. Bänkarna har mer diskreta toner.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

G Dahlström (Obestämd yrkestillhörighet)

Jerk Werkmäster (Konstnär)

Karl Fagerberg (Konstnär - Bildhuggare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)