Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, HANEBO KYRKBY 32:1 HANEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3963-19.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HANEBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HANEBO KYRKBY 32:1

Historik

Text saknas för närvarande

Byggnadsetapperna är många i Hanebo kyrka. Med början i 1200-talet via senmedeltidens utbyggnad och valvslagning fullbordades dagens kyrka med 1700-talets tillbyggnad och 1800-talets tornbygge. Spåren av dessa etapper är i flera fall tydliga, inte minst på grund av 1950-talets renovering. Denna är en i raden av renoveringar men också den som gett kyrkan sin nuvarande karaktär. Tydligast framgår detta i långhusets blottlagda gråstensmurar, de framtagna väggmålningarna, bänkinredningen, altarringen, sandstensgolvet och sakristians fasta inredning. Den föregående renoveringen, utförd 1901-02, har lämnat spår framför allt i form av läkt...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
Ca. 1200, Den första stenkyrkan byggs av gråsten.
År 1790 - 1790 Utvidgning - Begravningsplats
Ca. 1790 Kyrkogården utvidgas åt söder.
År 1860 - 1869 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster och norr.
År 1876 - 1876 Rivning
Den gamla fristående klockstapeln vid kyrkans sydvästra hörn rivs och storklockan flyttas över till tornet. Lillklockan gjuts om av N. P. Linderberg i Sundsvall.

P Linderberg (Klockgjutare)

År 1924 - 1925 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster efter arkitekt Erik Westergrens förslag.

Erik Westergren (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder efter förslag av arkitekterna Erik Lundberg och Karl Erik Hjalmarsson, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Karl Erik Hjalmarsson (Arkitekt)

År 1968 - 1969 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas efter arkitekt Henning E. Segerros förslag, och ett soprum byggs norr om kyrkan.

Henning E Segerros (Trädgårdsarkitekt)

År 1987 - 1987 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på kyrkogården.