Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Askersund kn, ASKERSUNDS LANDSKYRKA 1:1 ASKERSUNDS LANDSKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3170-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKERSUNDS LANDSKYRKA (akt.)
Örebro
Askersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASKERSUNDS LANDSKYRKA 1:1

Historik

Text saknas

År 1852 - 1852 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades med ca 9 meter åt norr och åt väster.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1870 - 1870 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades ytterligare, bland annat åt öster.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1950 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2008 - 2008 Ändring - Inhägnad, mur
Delar av södra kyrkogårds muren, mellan den äldre delen av kyrkogården och utvidgningen i söder, lades om. Man påträffade en äldre murad mur under befintlig kallmurad mur.

Örebro läns museum (Arkiv)