Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, SKEDE 3:13 SKEDE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

KlockstapelnfrNV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDE KAPELL (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SKEDE 3:13

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kapellet har en rektangulär plan och en stomme av trä. Fasaderna är klädda med stående träpanel. Under det lertegelklädda sadeltaket ryms en övervåning. Bottenvåningen har rundbågade, spröjsade fönster. Entrén är belägen på långsidan. 1975 invigdes klockbocken.

Invändigt är väggarna klädda med vitmålade masonitskivor. Taket, som är träpanelat, är plant över mitten och sluttar nedåt längs långsidorna. Kyrkan har trägolv och bänkar. De kyrkliga inventarierna är från 1800-talet. De övertogs från Grundsunda kyrka då denna återfick sin 1600-talsinredning.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III....

Läs mer i eget fönster

Tomten skänktes av häradsdomaren Martin Axling. Byggnaden synes uppförd omkring 1936-37 efter ritningr av arkitkt John Åkerlund, Stockholm. Dock så mycket förändrad av byggmästaren G. Tafvelin att Byggnadsstyrelsen vägrade godkänna ritningarna.

Kapellet betraktas inte som kyrkobyggnad då den inte givits lov för stadigvarande gudstjänstbruk(se skrivelse 1975-10-21 fr Raä, Kulturminnesbyrån, Byggnadssekt.5270/75 )