Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, LÅNGAV 1:25 DALBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

481.0009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALBY KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LÅNGAV 1:25

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Träkyrka på den jämna bottnen mellan höga, skogklädda sidor i Norra Klarälvdalen. Ersätter den rivna föregångaren, som på uppmätningsritning visar stora skevheter i plan. Långhuset treskeppigt med rader av runda, kapitälsmyckade pelare och motsvarande uppdelning av de skiffertäckta takfallen. Utvändigt vitmålad med kopparklädd tornhuv. Mittskeppet med tredelat takvalv. Vapenhuset i tornet format som åttahörning med entré i söder. Kor och sakristia som separata utbyggnader.


Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990

FÖRSAMLING 1995 - DALBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2573, 1900: 3424, 1995: 2010

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Södra och Norra Finnskoga utbrutna 1831.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i norra Värmland på en höjd i Klarälvens övre dalgång. Den nuvarande 1900-talskyrkan har föregåtts av flera äldre kyrkor. Den äldsta kända kyrkan var uppförd vid gården Stommen på en plats som enligt inventeringsprotokollet 1830 (ATA) då var "för det mästa af Clar Elfen utbruten". Kapellet stod kvar fram till 1726. Ett nytt kapell uppfördes 1638 på den s.k. Lillheden, vilket kallades omväxlande Likenäs kapell eller ...

Läs mer i eget fönster