Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, TREHÖRNINGSJÖ 2:8 TREHÖRNINGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VykyrkanfrSÖ-2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TREHÖRNINGSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TREHÖRNINGSJÖ 2:8

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - 1822 avskildes Trehörningsjö tillsammans med Gideå från Arnäs församling. 1836 byggdes på frivillighetens väg under ledning av en av sockenborna kapellkyrka i Trehörningsjö. Som förebild stod kyrkan i Gideå ritad och byggd 1804-13 troligen av lokala mästare. Invigningen ägde rum 1836, fastän kyrkan ej stod färdig. År 1859 begärde kapellförsamlingen kollektmedel för färdigställande av kyrkan och byggande av ett torn. Först 1882 uppfördes dock troligen tornet. Som byggmästare stod förmodligen Felix Holmström i Gideå.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor i öster och torn med huv...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - TREHÖRNINGSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: 1608, år 1995: 640

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbrutet ur Gideå 1872. Mellan 1872 och 1922 pastorat med Gideå, till 1962 eget, därefter åter med Gideå.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i skogsbygden i landskapets nordöstra del med odlingsmarken koncentrerad till området närmast Trehörningsjön. Kyrkan ligger avskilt på en höjd ovanför sjön. Nordväst om kyrkan ligger prästgården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - En kapellkyrka uppfördes 1836 med Gideå kyrka som förebild. Ett torn tillbyggdes 1882. Byggmästare till detta var sannolik...

Läs mer i eget fönster

Relativt liten tomt där kyrkan idag ligger centralt. Tomten troligen utvidgad mot söder med utfyllnad då marken sluttar brant ned mot sjön.
Den inhängnas med staket i svartmålat plattjärn, möjligen i samband med gravkapellets uppförande 1950.

En kapellkyrka uppfördes 1836 med Gideå kyrka som förebild, då med en fyrsidig volym med valmat sadeltak över. Ett västtorn tillbyggdes 1882. Byggmästare till detta var sannolikt Felix Holmström, en sockenbo bland andra.