Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, NORDANSJÖ 1:22 HÖGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vykyrkan+gravkapellfrSV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORDANSJÖ 1:22

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den medeltida kyrkan i Högsjö har bevarats, främst på grund av att den ligger långt från Utansjö bruk och dess bebyggelse. Den nya kyrkan ville man ha närmare bruket. Ett förslag 1765 av Daniel Hagman till tillbyggnad av medeltidskyrkan utfördes ej. Förslag till nybyggnad på ny tomt gjordes 1779 av Daniel Lundquist och omarbetades vid ÖIÄ. Grunden för den nya kyrkan lades 1786 av Pehr Hagmansson. Bygget leddes av Simon Geting och hör till dennes tidigaste uppdrag i Ådalen. Invigningen skedde i november 1789, men kyrkan var då långt ifrån färdig.
Kyrkan ligges högt i utkanten av bebyggelsen. H...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - HÖGSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1074, år 1900: 3391, år 1995: 2030

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1535 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten, väster om Ångermanälvens mynningsområde. Ca fyra km nordväst om den nya kyrkan ligger den gamla kyrkan (se I: HÖGSJÖ GAMLA KYRKA), som är i bruk som säsongskyrka. Kyrkogården har oregelbunden form och kyrkan ligger i den nordvästra delen, placerad nära inpå kyrkogårdsmuren i norr och väster. Den ligger för sig utan annan bebyggelse i närheten i en brant sluttning ovanför Vallaån, som mynnar i Mörtsjöns västra del. Norr om kyrkan tar ett...

Läs mer i eget fönster

Ett förslag 1765 av Daniel Hagman till tillbyggnad av medeltidskyrkan utfördes ej. Förslag till nybyggnad på ny tomt gjordes 1779 av Daniel Lundquist och omarbetades vid Överintendentämbetet. Grunden för den nya kyrkan lades 1786 av Pehr Hagmansson. Bygget leddes av Simon Geting och hör till dennes tidigaste uppdrag i Ådalen. Invigningen skedde i november 1789, men kyrkan var då långt ifrån färdig.