Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, RÅNEÅ KYRKOVALL 1:1 RÅNEÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Råneå.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅNEÅ KYRKA (akt.)
Norrbotten
Luleå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RÅNEÅ KYRKOVALL 1:1

Historik

Texten saknas

Den stora, gulmålade träkyrkan som ritades av J F Åbom, stod klar 1857 och
ersatte då ett kapell från 1600-talet på samma plats.

År 1854 - 1854 Rivning
Den gamla kyrkan från 1640-talet rivs. Alla säljbara inventarier auktioneras bort.
År 1857 - 1857 Nybyggnad
Kyrkan invigs. Arkitekt J. F. Åbom. Byggmästare J.P. Rönnberg.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johan Petter Rönnberg (Byggmästare)

År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården. Rivning av den nordöstra delen av kyrkogårdsmuren (uppförd på 1880-talet). Ny stenmur runt det nya området
År 1949 - 1949 Ändring - Begravningsplats
Omläggning av del av gamla kyrkogården. Trädgårdsarkitekter Hermelin & Wedborn. Flyttning av gravkapellet till en plats i närheten av ålderdomshemmet.

Hermelin & Wedborn (Trädgårdsarkitekt)

År 1963 - 1963 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny kyrkogård nordväst om den gamla. Stadsträdgårdsmästare Emil Krantz.

Emil Krantz (Trädgårdsmästare)

År 1972 - 1972 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd till förråds - och förrättningsbyggnad på kyrkogården. Norrbottenkommunernas arkitekt- och byggnadsbyrå. Inhägnad av kyrkogårdsområdet och belysning på såväl gamla som nya kyrkogården. Utarbetas i samråd med landsantikvarien.