Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Piteå kn, PITEÅ-LÅNGTRÄSK 3:1 LÅNGTRÄSKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGTRÄSKS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Piteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

PITEÅ-LÅNGTRÄSK 3:1

Historik

Långträsks kyrka i Piteå socken är belägen i ett mindre stationssamhälle. Kyrkan uppfördes av trä 1901-02 efter ritningar av hemmansägaren F E Öberg. Den är en treskeppig hallkyrka vars breda gudstjänstrum har kor i öster med långhus i samma höjd och bredd, höga fönster, dubbla tvärskeppsgavlar, tillbyggd sakristia i norr och gaveltorn i väster. Tornets huv och lanternin har drag av rokoko. Frånsett detta har kyrkan snarast karaktären av missionshus eller stor villa. 1924 ombyggdes sakristian. Troligen samma år flyttades den ursprungliga altarpredikstolen till sin nuvarande plats i norr. 1957-58 omgestaltades koret efter ritningar ...

Läs mer i eget fönster