Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 OVIKENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4127-65.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVIKENS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OVIKENS PRÄSTBORD 1:4

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - OVIKEN

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1138, 1900: 2105, 1995: 1453

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den nya kyrkan (se OVIKENS NYA KYRKA) ligger i utkanten av bebyggelsen på en höjdsträckning mellan odlade områden. I kyrkans närhet finns byggnader av varierande ålder, bl.a. sockenstuga och kyrkstallar. I en flack sluttning ligger den gamla kyrkan med prästgården från 1863. Området är en del av Storsjöbygdens riksintresseområde. Gamla kyrkan omges av en kyrkogårdsmur med murade stigluckor som fick sin nuvarande form a...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens äldsta del inramas av den murade och vitputsade bogårdsmuren som omger kyrkan. Antagligen byggdes bogårdsmuren på 1760-talet i samband med den äldre kyrkans ombyggnad. Bogårdsmuren är försedd med tre stigluckor mot väster, norr och söder. I öster finns en öppning mot den del av kyrkogården som anlades i samband med kyrkans renovering 1932-35. I liv med bogårdsmuren ligger i öster ett gravhus, byggt för kyrkoherden Daniel Jonas Salin med hustru, och i det sydvästra hörnet ett bårhus. Stigluckorna och gravhuset har samtliga ett svängt tresidigt, spetsigt tak beklätt med spån. Bårhuset har ett pyramidformat brädtak.

Kl...

Läs mer i eget fönster