Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, BARKARÖBY 1:17 VÄSTERÅS-BARKARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

barkarö2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERÅS-BARKARÖ KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BARKARÖBY 1:17

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan anses vara byggd omkring 1200, ursprungligen bestående av långhus, ett lägre, smalare korparti i öster och litet västtorn utan klockor. På 1300-talet vidgades koret till samma bredd som långhuset och sakristia byggdes ut mot norr. Kyrkorummet var täckt med ett trätunnvalv fram till 1400-talet, då istället två kryssvalv murades över långhuset och ett stjärnvalv över koret. Vid samma tid byggdes ett vapenhus på södra långhussidan.

För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.


Källor och litteratur
Otryckta ...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - Okänt Nybyggnad
En romansk kyrka uppfördes, med ett lägre, smalare korparti i öster och litet västtorn utan klockor. Det dåvarande kyrkorummet täcktes av ett trätunnvalv. Klockstapel uppfördes sydväst om kyrkan. Av den ursprungliga dopfunten återstår cuppan av brun sandsten. Källa: Ahlberg, s 23 Kihlström, s 2
År 1749 - Okänt Tagen ur bruk
Den dåvarande klockstapeln var i dåligt skick, ostadig. Källa: Kihlström, s 15
År 1984 - Okänt Kulturhistorisk inventering
Kyrkogårdsinventering med fullständig gravvårdsdokumentation genomfördes av Västmanlands läns museum Källa: VLM: Inventering