Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, DOMKYRKAN 1 VÄSTERÅS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND920517/057

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERÅS DOMKYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

DOMKYRKAN 1

Historik

Text saknas för närvarande

Platsens första kyrka, byggd av gråsten, lär ha tillkommit på 1100-talet. Den kom att ingå i den nuvarande byggnaden som grundlades på 1230-talet. Under de följande tio åren uppfördes murarna, av hårdbränt, mörkrött tegel i munkförband och ryggslutna fogar. Fasaderna blev dekorerade med rundbågsfriser, fönsteröppningarna gjordes troligen rundbågiga och yttertaket spåntäcktes. Kyrkorummet var treskeppigt, okänt om valvslaget eller täckt av trätak. På 1260-talet stod koret färdigt, liksom kyrkans äldsta kända altare, bestående av en marmorskiva på 6 romanska kolonetter. Marmorskivan finns kvar – om än förändrad - och fyra av kolonette...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - Okänt Nybyggnad
Den tegelmurade domkyrkan lär ha föregåtts av en gråstenskyrka. Murverk efter denna fanns kvar runt koret fram till 1856. Källa: Ekström (1), s 105-107 För historik rörande den nuvarande kyrkobyggnaden se byggnadsnivå/kyrkobyggnaden samt hänvisas till bifogad PDF med bifogad händelselista över årtal, historiska händelser och specifika källhänvisningar